داوری-تنیس روی میز-مدیریت مسابقات-تهران-۱۳۹۹۹۲۰۱۹۴۳۹۰/۶۸۰۲۱-مشترک

۱۳۹۹/۱۲/۱۷
 • تاریخ شروع ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
 • تاریخ پایان ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
 • تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
 • تاریخ پایان دوره : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
 • تاریخ برگزاری امتحان : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
 • برگزار کننده : فدراسیون تنیس روی میز
 • جنسیت شرکت کنندگان : مشترک
 • استان : تهران
 • شهرستان : تهران
 • هزینه این دوره : ۰ ریال
 • آدرس : وبینار
جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید