مربیگری-تنیس روی میز-کلاس بندی معلولین-تهران-۱۳۹۹۹۲۳۱۹۴۳۹۱/۶۸۱۵۸-مشترک

۱۳۹۹/۱۲/۱۷
  این دوره فاقد آزمون میباشد داشتن معرفی نامه از هئیت مربوطه الزامی میباشد

 • تاریخ شروع ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
 • تاریخ پایان ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
 • تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
 • تاریخ پایان دوره : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
 • تاریخ برگزاری امتحان : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
 • برگزار کننده : فدراسیون تنیس روی میز
 • جنسیت شرکت کنندگان : مشترک
 • استان : تهران
 • شهرستان : تهران
 • هزینه این دوره : ۰ ریال
 • آدرس : فدراسیون
جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید