مربیگری-تنیس روی میز-تئوری چرخش توپ-تهران-۱۳۹۹۹۱۹۱۹۴۳۸۴/۶۸۱۵۸-مشترک

۱۳۹۹/۱۲/۱۷
  این دوره فاقد آزمون می باشد ارائه معرفی نامه از هئیت استان اجباری میباشد

 • تاریخ شروع ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
 • تاریخ پایان ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
 • تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
 • تاریخ پایان دوره : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
 • تاریخ برگزاری امتحان : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
 • برگزار کننده : فدراسیون تنیس روی میز
 • جنسیت شرکت کنندگان : مشترک
 • استان : تهران
 • شهرستان : تهران
 • هزینه این دوره : ۰ ریال
 • آدرس : فدراسیون
جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید