مربیگری-تنیس روی میز-حفاظت از ورزشکاران هئیت رئیسه استان ها-تهران-۱۳۹۹۹۱۹۱۹۴۳۸۷/۶۸۱۵۸-مشترک

۱۳۹۹/۱۲/۱۷
  این دوره فاقد آزمون می باشد معرفی نامه از هئیت اجباری می باشد

 • تاریخ شروع ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
 • تاریخ پایان ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
 • تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
 • تاریخ پایان دوره : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
 • تاریخ برگزاری امتحان : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
 • برگزار کننده : فدراسیون تنیس روی میز
 • جنسیت شرکت کنندگان : مشترک
 • استان : تهران
 • شهرستان : تهران
 • هزینه این دوره : ۰ ریال
 • آدرس : فدراسیون
جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید