مربیگری-تنیس روی میز-آسیب های شایع و پیشگیری از آنها(مربیان استانها)-تهران-۱۳۹۹۹۲۰۱۹۴۳۸۸/۶۸۰۲۱-مشترک

۱۴۰۰/۱۱/۰۴
  این دوره فاقد آزمون میباشد معرفی نامه از هیئت الزامی میباشد

 • تاریخ شروع ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
 • تاریخ پایان ثبت نام : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
 • تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
 • تاریخ پایان دوره : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
 • تاریخ برگزاری امتحان : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
 • برگزار کننده : فدراسیون تنیس روی میز
 • جنسیت شرکت کنندگان : مشترک
 • استان : تهران
 • شهرستان : تهران
 • هزینه این دوره : ۰ ریال
 • آدرس : وبینار
جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید