مربیگری درجه سه

۱۴۰۲/۰۹/۱۳
 • تاریخ شروع ثبت نام : ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
 • تاریخ پایان ثبت نام : ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
 • تاریخ شروع دوره : ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
 • تاریخ پایان دوره : ۱۴۰۲/۰۴/۳۰
 • تاریخ برگزاری امتحان : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
 • برگزار کننده : سالن هیات شهرستان
 • جنسیت شرکت کنندگان : مشترک
 • استان : خوزستان
 • شهرستان : اهواز
 • هزینه این دوره : ۰ ریال
 • آدرس : مسجدسلیمان. نفتون
جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید